Förändringsledning

Att bygga upp och driva verksamheter där beslutsfattare vågar göra rätt saker för att lyckas är rätt väg till långsiktig framgång. Om vi tillsammans tar reda på vilka processer, rutiner och nyckeltal vi behöver för att skapa den bästa arbetsplatsen och sen gör det som krävs, skapar vi en plats där både resultat och människor växer och frodas.

Jag arbetar med företagskultur som ökar försäljningen. En stark kultur som skapar nöjda medarbetare som i sin tur gör kunderna nöjda. Genom rutiner och processer som förbättrar din interna atmosfär kan du och jag öka både din omsättning och ditt resultat! Är du en ledare, ägare, VD eller styrelsemedlem som är redo att skala upp och transformera ditt företag?

Förändringsproblem jag ofta ser

...Och gärna hjälper dig att lösa

 • Din verksamhet har blivit ett Törnrosaslott som utanför murarna snart betraktas som ett museum.
 • Mötesfällan: du lägger tid på rapportering istället för utveckling.
 • Du "digiserar" men lyckas inte digitalisera - och göra nytt på riktigt.
 • Du missar ditt dagliga kunskapsäpple.
 • Du har värdeorden på väggarna men inte mellan väggarna.
 • Du väljer enfald före mångfald.
 • Du prioriterar inte dina medarbetares lycka och framgång - så varför ska de prioritera din?
 • Du har Fel nyckeltal och KPI:er för det du vill uppnå
 • Du tillåter skit bakom spakarna.
 • Du tänker i silos, inte i system.

Sist men inte minst…

Allt ovan löser du genom att skapa fina PowerPoints som presenteras på dyra konferenser och märker inte att gapet mellan ledning och medarbetare blir allt större. Du har helt enkelt hamnat i ”Corporate Bullshit fällan”

_O5A9427_BC_PHOTOSHOOT-APRIL2024_KRISTINA_WEBB

Förändringsledning

Lugn du är inte den enda som känner igen sig och lösningar finns. För att lyckas hantera dessa problem behövs en metodik som skapar förutsättningar att utveckla bolag genom människorna som arbetar på bolagen.

Jag har skapat en egen modell för förändring som jag kallar för Transformatorn. Den är baserad på egna erfarenheter och på studier av de organisationer som lyckats förändra.

De huvudsakliga områden jag fokuserar på är förändringsledning inom:

 • Sälj/marknad
 • Ledarskap
 • Företagskultur: Changeonomics

 

Resultatet vi bygger

När du lyckas med Transformatorn kommer du att se utveckling på fem områden i ditt företag:

 • Medarbetarnöjdheten
 • Effektiviteten och produktiviteten
 • Kundnöjdheten
 • Omsättningen
 • Resultatet

Teorin jag baserar mitt arbete på är lönsamhetskedjan, the Service profit chain, en teori som lanserades av Harvard Business School på 1990-talet. Den beskriver en kedja som består av fem länkar som i slutändan resulterar i vinst för företaget. Lönsamhetskedjan visar är att utfallet i ett bolag, alltså lönsamheten och omsättningen är i direkt korrespondens med den interna atmosfären. Det unika med den är att den inte bara visar att du får resultat men också vilka steg du behöver ta för att lyckas.

 

 

Sagt av mina kunder

Behöver du en vass

moderator

förändringsledare

föreläsare