Boka ett Samtal

Förändringsledning

“Att få ihop marknad, sälj och kommunikation längs digitala flöden och arbetsprocesser kräver mer än en konferensdag, absolut men en dags fullt fokus med extern processhjälp i form av Kristina Hagström-Ilievska är ett rejält kliv framåt. #framtidensKomorg"
Ulrika Lyth, Unionen
Förändringsproblem Jag Ofta Ser
(Och Gärna Hjälper Dig Att Lösa)
 • Din verksamhet har blivit ett Törnrosaslott som utanför murarna snart betraktas som ett museum.
 • Mötesfällan: du lägger tid på rapportering istället för utveckling.
 • Du "digiserar" men lyckas inte digitalisera - och göra nytt på riktigt.
 • Du missar ditt dagliga kunskapsäpple.
 • Du har värdeorden på väggarna men inte mellan väggarna.
 • Du väljer enfald före mångfald.
 • Du prioriterar inte dina medarbetares lycka och framgång - så varför ska de prioritera din?
 • Du har Fel nyckeltal och KPI:er för det du vill uppnå
 • Du tillåter skit bakom spakarna.
 • Du tänker i silos, inte i system.
Sist men inte minst…

Allt ovan löser du genom att skapa fina PowerPoints som presenteras på dyra konferenser och märker inte att gapet mellan ledning och medarbetare blir allt större. Du har helt enkelt hamnat i ”Corporate Bullshit fällan”
1
Förändringsledning
Lugn du är inte den enda som känner igen sig och lösningar finns. För att lyckas hantera dessa problem behövs en metodik som skapar förutsättningar att utveckla bolag genom människorna som arbetar på bolagen.

Jag har skapat en egen modell för förändring som jag kallar för Transformatorn. Den är baserad på egna erfarenheter och på studier av de organisationer som lyckats förändra.
De huvudsakliga områden jag fokuserar på är förändringsledning inom:
 • Sälj/marknad
 • Ledarskap
 • Företagskultur: Changeonomics
2
Resultatet Vi Bygger
När du lyckas med Transformatorn kommer du att se utveckling på fem områden i ditt företag:
 • Medarbetarnöjdheten
 • Effektiviteten och produktiviteten
 • Kundnöjdheten
 • Omsättningen
 • Resultatet
Teorin jag baserar mitt arbete på är lönsamhetskedjan, the Service profit chain, en teori som lanserades av Harvard Business School på 1990-talet. Den beskriver en kedja som består av fem länkar som i slutändan resulterar i vinst för företaget. Lönsamhetskedjan visar är att utfallet i ett bolag, alltså lönsamheten och omsättningen är i direkt korrespondens med den interna atmosfären. Det unika med den är att den inte bara visar att du får resultat men också vilka steg du behöver ta för att lyckas.
3
Redo Att Förändra?
I så fall föreslår jag att vi bokar en sittning för att ta reda på vilken av de ovan nämnda problemen du har störst igenkänning i.
4
Ta reda på hur jag kan hjälpa ditt företag!
BOKA ETT SAMTAL
Mina Senaste Samarbeten
©2022 Kristina Hagström Ilievska. All Rights Reserved.
Website built by: Pete Kremer
menu