Jag är en kreativ visionär. Styrkan med att känna oss själva?

Som ledare är det viktigt att vi lär känna oss själva för att veta vad vi behöver komplettera med för styrkor i syfte att skapa ett starkt team. Vad finns det för värde och svårigheter med att befinna sig i en mellanchefsroll? Hur lyckas vi skapa resultat? Hur hanterar vi utmaningarna med det?

Hon har startat upp en egen välgörenhetsorganisation. Just nu befinner hon i Kenya och jobbar för en bättre värld med
From One To Another. Ni kan följa hennes resa på privat Linkedin, Facebook eller Instagram och via From one to another.

Välkommen Kristina Hagström-Ilievska, Kultur- och marknadschef Jobzone, Frilans Next State och Ordförande/Grundare av From One To Another.