Är du en bra person?

Vi lever i en värld där vår image och hur vi uppfattas av andra ofta prioriteras högt. Men vad betyder det egentligen att vara en bra person? För mig handlar det om att vara en bra person även när ingen ser på. Det handlar om att vara äkta och konsekvent i våra handlingar och bemötande…

Read More