Är du en bra person?

Vi lever i en värld där vår image och hur vi uppfattas av andra ofta prioriteras högt. Men vad betyder det egentligen att vara en bra person? För mig handlar det om att vara en bra person även när ingen ser på. Det handlar om att vara äkta och konsekvent i våra handlingar och bemötande gentemot andra, oavsett om det är i arbetslivet eller privatlivet.

Att vara en bra person handlar om att svara på mail och ta ansvar, även när chefen inte är cc:ad. Det handlar om att vara pålitlig och visa respekt gentemot andra genom att vara tillgänglig och engagerad i arbetet. Genom att vara konsekvent i vårt kommunikationsbeteende visar vi att vi är pålitliga och att vi tar ansvar för våra uppgifter.

Att vara trevlig även när vi inte vinner på det är också en viktig del av att vara en bra person. Det kan vara frestande att bli otrevlig eller brysk när vi inte får som vi vill, men det är i dessa situationer som vår sanna karaktär verkligen prövas. Genom att vara vänlig och respektfull även när vi möter motgång visar vi vår styrka och mognad som individer. Det handlar om att kunna hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och hitta lösningar som gynnar alla parter.

Ett exempel på en organisation som har förstått vikten av att vara en bra person är The Walt Disney Company. Det sägs att de genomför en intressant rekryteringsprocess där de testar hur en person beter sig innan de kommer in till sin jobbintervju. De observerar hur kandidaten interagerar med andra, både på och utanför arbetsplatsen, för att bedöma deras äkthet och hur de behandlar andra människor. Detta visar att attityd och sättet vi beter oss mot andra spelar en avgörande roll för att bli framgångsrik och uppnå långsiktiga resultat.

Så snälla låt oss sträva efter att vara bra personer även när ingen ser på oss. Låt oss vara äkta och konsekventa i våra handlingar, behandla alla med respekt och vara trevliga även när vi inte alltid vinner på det. På så sätt skapar vi en positiv arbetsmiljö och bygger relationer som är grundade på ärlighet och ömsesidig respekt. Tillsammans kan vi forma en bättre värld där äkthet och godhet är värderat och uppmuntrat.

Fler blogginlägg

Framtidens balans

Balans, ett ord som ofta diskuteras och eftersträvas i vår moderna arbetsvärld. Men vad betyder balans egentligen? Är det fortfarande synonymt med att arbeta 9-5 och ha en tydlig gräns mellan arbets- och privatliv?

Upptäck ”Lessons in Chemistry”

"Chemistry is change and change is the core of your belief system. Which is good because that’s what we need more of – people who refuse to accept the status quo, who aren’t afraid to take on the unacceptable."

Det kommer vara kvinnor som löser det!

Kvinnor har alltid spelat en central roll i att driva förändring och göra skillnad i världen. Faktum är att kvinnor ofta har tvingats ta tag i saker och reda ut problem när ingen annan gör det.