Det kommer vara kvinnor som löser det!

Kvinnor har alltid spelat en central roll i att driva förändring och göra skillnad i världen. Faktum är att kvinnor ofta har tvingats ta tag i saker och reda ut problem när ingen annan gör det.

En rapport från United Nations Development Programme visar att kvinnor, särskilt de som lever i fattiga samhällen, är mer benägna att ta initiativ för att lösa samhällsproblem och främja utveckling. I själva verket är kvinnor ofta de som bär på lösningarna till de största utmaningarna som vårt samhälle står inför, från klimatförändringar till global hälsa och fattigdomsbekämpning.

Historien är full av exempel på kvinnor som tagit på sig ledarskapsroller och kämpat för rättvisa och jämlikhet. Rosa Parks, en amerikansk medborgarrättsaktivist, vägrade att ge upp sin plats på bussen för en vit passagerare år 1955, vilket ledde till en historisk bojkott av bussarna i Montgomery, Alabama. Och det var kvinnor som ledde kampen för kvinnors rösträtt, från suffragetterna i Storbritannien till amerikanska kvinnor som kämpade för rätten att rösta under början av 1900-talet.

Därför blir jag orolig när jag läste en undersökning från Women’s Environment & Development Organization (WEDO), från 2019, är kvinnor underrepresenterade i beslutsfattande positioner i klimatarbetet. Endast 25% av förhandlarna på klimatkonferenser är kvinnor och endast 12,5% av de ledande förhandlarna är kvinnor.

Vad jag vill med detta?
Jo, jag vill mest bara påpeka vikten av att fortsätta stödja och uppmuntra kvinnor att ta på sig ledarskapsroller och göra skillnad i världen. Detta är avgörande för att skapa en mer rättvis och jämställd värld där alla har möjlighet att blomstra och bidra till positiv förändring.

Fler blogginlägg

Framtidens balans

Balans, ett ord som ofta diskuteras och eftersträvas i vår moderna arbetsvärld. Men vad betyder balans egentligen? Är det fortfarande synonymt med att arbeta 9-5 och ha en tydlig gräns mellan arbets- och privatliv?

Upptäck ”Lessons in Chemistry”

"Chemistry is change and change is the core of your belief system. Which is good because that’s what we need more of – people who refuse to accept the status quo, who aren’t afraid to take on the unacceptable."

Är du en bra person?

Vi lever i en värld där vår image och hur vi uppfattas av andra ofta prioriteras högt. Men vad betyder det egentligen att vara en bra person? För mig handlar det om att vara en bra person även när ingen ser på.